top of page

 Nessebar znajduje się na światowej liście dziedzictwa kultury UNESCO. Nic dziwnego, bo jest najstarszym miastem w Bułgarii i jednym z najstarszych osiedli Europy. Miasto zostało założone przez Traków i nazwane "Mesambrią". W VI miasto stało się jedną z Greckich kolonii, którzy je rozwinęli i otoczyli murami obronnymi. Miasto leży w wschodniej Bułgarii nad Morzem Czarnym w bliskim sąsiedztwie wielkiego kurortu - Słonecznego Brzegu.Można się jednak łatwo do niego dostać również z Burgas.

 

 Nessebar is located on the world heritage list of UNESCO. No wonder, because it is the oldest town in Bulgaria and one of the oldest settlements in Europe. The city was founded by the Thracians and named "Mesambria". In the sixth, the city became one of the Greek colonies who developed them and surrounded by walls. The city lies in the eastern Bulgaria on the Black Sea in the vicinity of the great resort - Sunny Beach. You can, easily get there also from Burgas.

 Po dojściu na wyspę oczom turystów najpierw ukazują się ruiny pradawnych murów okalających miasto. Są to pozostałości sprzed 1500 lat, kiedy to miasto było w całości obwarowane. W głębi miasta czekają na nas wąskie i kręte uliczki, liczne stragany i restauracje, a także kilka mniej lub bardziej zachowanych cerkwi.

 

     When you get to the island first appear in the ruins of the ancient walls surrounding the city. These are the remains of the pre-1500 years, when the city was fully entrenched. In the depths of the city waiting for us narrow and winding streets, numerous stalls and restaurants, as well as several more or less preserved church.

AQUA LINKS

     The first and most famous of the water parks of Sunny Beach is the Action Aquapark . All attractions designed primarily for families visiting the park ? Both children and adults will find something for themselves. It is the Action Aquapark is the largest water slide ? High in the 18 and 120 meters long . Going down it reaches a speed of over 60 km / h . Great fun also ensure special attractions ? " Island Adventures " , a swimming pool with waves , the mysterious " Black Hole " and breathtaking " Niagara Falls" .

Season in Action Aquapark begins May 25 and runs until September 15 . In the first period , to 20 June , the water park is open daily from 10 to 18 From June 21 to August 25 working hours are extended ? from 9:30 am to 19 Later, between August 26 and September 15 , Action Aquapark is open again from 10 to 18 It should be borne in mind that all the attractions are closed half an hour earlier than the pool itself . Ticket prices depend on the age of the entrant.

The second water parks Sunny Beach is located in the gardens of the hotel Kuban . Open daily from 9 to 18 , tempts many attractions on a small area .

The last of the water parks , located in the town of Nessebar is also the largest and the most modern fleet in Bulgaria. Occupying more than 30,000 square meters , Aqua Paradise beckons wealth of attractions. Open from 23 May to 20 September , open daily for 9-19 hours .

Prices include entry to all attractions , changing rooms, beach chairs, umbrellas, etc. Parking space in front aqua park are also free buses run a free shuttle bus to the place of the 22 stops of Sunny Beach and St. Vlas, Ravda and Nessebar .

Nesebar

 Pierwszym i najbardziej znanym z parków wodnych Słonecznego Brzegu jest Action Aquapark. Wszystkie atrakcje zaprojektowano głównie z myślą o odwiedzających park rodzinach ? zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie. To właśnie w Action Aquapark znajduje się największa zjeżdżalnia ? wysoka na 18 i długa na 120 metrów. Zjeżdżając nią, osiąga się prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę. Świetną zabawę gwarantują również specjalne atrakcje ? "Wyspa Przygód", basen z falami, tajemnicza "Czarna Dziura" czy zapierająca dech w piersiach "Niagara".

 

Sezon w Action Aquapark rozpoczyna się 25 maja i trwa do 15 września. W pierwszym okresie, do 20 czerwca, park wodny czynny jest codziennie od 10 do 18. Od 21 czerwca do 25 sierpnia godziny pracy ulegają wydłużeniu ? od 9:30 do 19. Później, między 26 sierpnia a 15 września, Action Aquapark czynny jest z powrotem od 10 do 18. Należy jednak mieć na uwadze, że wszystkie atrakcje zamykane są pół godziny wcześniej niż sam basen. Ceny biletów zależą od wieku wchodzącego.

Drugi z parków wodnych Słonecznego Brzegu znajduje się w ogrodach hotelu Kuban. Czynny codziennie od 9 do 18, kusi wieloma atrakcjami na niewielkiej powierzchni.

Ostatni z aquaparków, położony w Nesebyrze, jest jednocześnie największym i najnowocześniejszym tego typu parkiem w Bułgarii. Zajmujący ponad 30000 metrów kwadratowych powierzchni, Aqua Paradise kusi bogactwem atrakcji. Otwarty od 23 maja do 20 września, zaprasza codziennie w godzinach 9-19.

Ceny zawierają wejścia na wszystkie atrakcje, przebieralnie, leżaki, parasole itp. Parkingi przed aqua parkiem są darmowe dodatkowo kursują bezpłatny autobus dowożące na miejsce z 22 przystanków z Słonecznego Brzegu oraz St Vlas, Ravda i Nessebar.

SUNNY BEACH

BUŁGARIA

POZNAJ OKOLICĘ /EXPLORE THE CITY

  Słoneczny Brzeg jest często reklamowany jako miejsce, w którym zabawa trwa całą dobę. Amatorzy nocnego życia nie będą zawiedzeni, ponieważ w Słonecznym Brzegu czeka na nich ogromna liczba dyskotek, pubów, klubów i restauracji. Najsłynniejszym klubem Słonecznego Brzegu jest Cacao Beach

 

 Sunny Beach is often touted as the place where the fun lasts all day. Amateur nightlife will not be disappointed, because in Sunny Beach awaits them a huge number of clubs, pubs, clubs and restaurants. The most famous club of Sunny Beach is Cacao Beach

Sunny Beach is Cacao Beach

Cacao Beach
Cacao Beach
Sunny Beach
Emona Sunny Beach
Emona Sunny Beach
Emona Sunny Beach
Nessebar
Nessebar
Nessebar
Nessebar
Nessebar
Nessebar
Nessebar
Aquapark
Aquapark
Aquapark
Cacao Beach
Cacao Beach
Amara
Amara
bottom of page